STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 3275/QĐ-BGDĐT 27/08/2023 DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ NĂM HỌC 2022 - 2023
2 Số: 3275/QĐ-BGDĐT 27/08/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC
3 Số: 461/KH-TH 27/11/2022 KẾ HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2022 - 2023
4 Số: 4346/QD-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH - Công nhận xã, phường đạt chuẩn PCGD, xoá mù chữ năm 2022
5 SỐ 30-NQ/TW 22/11/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
6 Số: …../KH –Tr.TH 20/11/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2022-2023
7 Số: 60- BC/CB 13/11/2022 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ 2022
8 Số: 3337/QĐ-UBND 13/11/2022 QUYẾT ĐỊNH - Vv tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc
9 Số: 50/QD-UBND 10/11/2022 QUYẾT ĐỊNH - Vv tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc
10 Số: …../KH –Tr.TH 06/11/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2022-2023
11 Số 58 - CB 02/11/2022 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ-QUẢN TRIỆT HƯỚNG DẪN KIỂM KIỂM ĐẢNG
12 Số: 55- TB/CB 02/11/2022 THÔNG BÁO Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2022
13 Số : 56 -KH/CB 01/11/2022 KẾ HOẠCH KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG NĂM 2022
14 Số: 391/KH –Tr.TH 30/10/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 - NĂM HỌC 2022 - 2023
15 Số: 380/KH –Tr.TH 23/10/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2022 - 2023
16 Số: 374/KH–Tr.TH 16/10/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7
17 Số: 1632/ QĐ-SGDĐT 13/10/2022 QUYẾT ĐỊNH - TẶNG GIẤY KHEN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
18 Số: 7914/UBND-GD 11/10/2022 "Vv tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường TH Bãi Cháy"
19 Số: 366 /KH – Tr.TH 09/10/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6
20 Số: 115/QĐ - THBC 04/10/2022 QUYẾT ĐỊNH - DỰ TOÁN THU CHI QUÝ 3
21 Số 115/QĐ - THBC 04/10/2022 QUYẾT ĐỊNH VV công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu, chi NS quý III năm 2022
22 Số: 114/QĐ-Tr.TH 03/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2022 - 2023
23 DANH MỤC 03/10/2022 DANH MỤC Các cuộc kiểm tra năm học 2022 - 2023
24 Số: 349/KH – Tr.TH 02/10/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2022-2023
25 Số: 55- TB/CB 02/10/2022 THÔNG BÁO - Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2022
26 Số: 347/KH- Tr.TH 30/09/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10
27 328 KH/UBND 26/09/2022 HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022
28 Số: 331/KH – Tr.TH 25/09/2022 KẾ HOẠCH TUẦN 4 NĂM HỌC 2022-2023
29 BIỂU MẪU 07 - THÁNG 9 18/09/2022 THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Bãi Cháy,
năm học 2022 - 2023
30 Số: 270 /KH - TH 11/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 2 NĂM HỌC 2022-2023
31 BIỂU MẪU 05 11/09/2022 THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu họcNăm học 2022-2023
32 Số: 313/KH – Tr.TH 10/09/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2022-2023
33 Số : 295/KH- Tr.TH 06/09/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9
34 BIỂU MẪU 06 05/09/2022 THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2021 - 2022
35 Số: 269 /KH- TrTH 04/09/2022 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 1 NĂM HỌC 2022-2023
36 Số: 46- CĐ/CB 04/09/2022 HỘI NGHỊ
CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CHI BỘ BỐN TỐT”
37 Số: 44 - BC/CB 04/09/2022 BÁO CÁO Công tác chính trị tháng 8 và Dự thảo công tác tháng 9 năm 2022
38 Số: 88/QĐ - THBC 28/08/2022 QUYẾT ĐỊNH VV công bố công khai dự toán ngân sách cấp năm 2022 (bổ sung)
39 Số: 88/QĐ - THBC 28/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Vv công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
40 Số: 261/ BC - Tr.TH 19/08/2022 Thực hiện công văn số: 6404/UBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phố
Hạ Long “ V/v Hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023”;
Thực hiện công văn số: 839/PGD&ĐT ngày 19/8/2022 của Phòng GD&ĐT
thành phố Hạ Long “ V/v Hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023”;
41 Số: 252/ Tr.TH 19/08/2022 “ V/v phối hợp giữa nhà trường và công
an phường Bãi Cháy công tác đảm bảo
an ninh trật tự, an toàn giao thông để tổ
chức đón học sinh tựu trường, tổ chức
Lễ khai giảng năm học mới và tổ chức
dạy học năm học 2022 – 2023
42 Số: 249/TB- Tr.TH 19/08/2022 Kính gửi: Cha mẹ học sinh nhà trườngThực hiện công văn số: 6404/UBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phốHạ Long “ V/v Hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023”;
43 Số: 254/KH-TrTH 19/08/2022 Thực hiện công văn số: 839/PGD&ĐT ngày 19/8/2022 của Phòng GD&ĐTthành phố Hạ Long “ V/v Hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023”;Trường Tiểu học Bãi Cháy xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học2022-2023 như sau:
44 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2022-2023 02/08/2022 HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 8
“Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022 – 2023”
45 Số: 234/KH- Tr.TH 02/08/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 “Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022 – 2023”
46 ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BÃI CHÁY CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÃI 02/08/2022 HỘI NGHỊ
Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện
Chỉ thị số 25-CT/TU, Chỉ thị số 26-CT/TU của BTV Tỉnh ủy
47 ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BÃI CHÁY CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÃI 02/08/2022 HỘI NGHỊ
Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết
Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;
Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022; Quy định số 69-QÐ/TW
ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị
48 Số: 46- KH/CB 01/08/2022 KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện
Chỉ thị số 25-CT/TU, Chỉ thị số 26-CT/TU của BTV Tỉnh ủy
49 Số: 45- KH/CB 01/08/2022 KẾ HOẠCH
Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết
Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;
Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022; Quy định số 69-QÐ/TW
ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị
50 Số: 234 /KH- Tr.TH 01/08/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8
Bằng công nhận chuẩn
TT DN

Số: 3275/QĐ-BGDĐT

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ NĂM HỌC 2022 - 2023

Lượt xem:115 | lượt tải:63

Số: 3275/QĐ-BGDĐT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC

Lượt xem:70 | lượt tải:26

Số: 461/KH-TH

KẾ HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2022 - 2023

Lượt xem:9 | lượt tải:6

Số: 4346/QD-UBND

QUYẾT ĐỊNH - Công nhận xã, phường đạt chuẩn PCGD, xoá mù chữ năm 2022

Lượt xem:33 | lượt tải:19

SỐ 30-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Lượt xem:7 | lượt tải:5
Danh bạ điện thoại
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay1,006
  • Tháng hiện tại14,947
  • Tổng lượt truy cập7,780,106
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây