Văn bản theo lĩnh vực: Chi bộ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 47- TB/CB 03/10/2023 THÔNG BÁO Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2023
2 Số: 38-TH/CB 03/08/2023 THÔNG BÁO Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 8-Phương hướng nhiệm vụ chính trị 9
3 Số: 37 TB/CB 05/09/2023 THÔNG BÁO Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2023
4 Số: 34- TB/CB 19/07/2023 THÔNG BÁO Kết luận Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên đối với 10 đảng viên thuộc chi bộ trường tiểu học Bãi Cháy
5 Số: 32-TB/CB 03/08/2023 THÔNG BÁO Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 7 - Phương hướng nhiệm vụ chính trị tháng 8
6 Số: 06- QĐ/CB 05/06/2023 QUYẾT ĐỊNH - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên
7 Số: 22 - KH/CB 07/06/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên
8 Số: 29- KH/CB 20/06/2023 KẾ HOẠCH - Quán triệt học tập Nghị quyết 13- NQ/TU
9 Số: 30-CB/Tr.TH 03/07/2023 HỘI NGHỊ - Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 13- NQ/TU
10 Số: 255 /TB- Tr.TH 30/06/2023 THÔNG BÁO: “ Về việc ủy quyền điều hành công việc của Hiệu trưởng trường Tiểu học Bãi Cháy”
11 Số: 32-TB/CB 04/07/2023 THÔNG BÁO: Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 7– Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2023
12 Số: 21- TB/CB 01/06/2023 THÔNG BÁO: Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2023
13 Số: 17 - TB/CB 05/05/2023 THÔNG BÁO: Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2023
14 Số: 04- TB/CB 04/04/2023 Sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2023
15 Số: 03- TB/CB 03/03/2023 Sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2023
16 Sinh hoạt chuyên đề 03/03/2023 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023 VỀ CHUYÊN ĐỀ : XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THẬT SỰ TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, ĐỦ PHẨM CHẤT NĂNG LỰC, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ"
17 Số: 04- KH/CB 28/02/2023 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
18 Số: 75- KH/CB 27/12/2023 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023
19 Số: 03- TB/CB 03/02/2023 THÔNG BÁO - Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 2 năm 2023
20 Số: 01- TB/CB 05/01/2023 THÔNG BÁO - Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 1 năm 2023
21 HỘI NGHỊ - Quán triệt 07/01/2023 HỘI NGHỊ - Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
22 Số: 80 - KH/ĐU 30/12/2022 KẾ HOẠCH - Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị TW 6
23 Chi bộ - Trường 03/01/2023 HỘI NGHỊ - Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết
24 Số: 55- TB/CB 03/10/2022 THÔNG BÁO - Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2022
25 Số: 55- TB/CB 03/11/2022 THÔNG BÁO Kết luận sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2022
26 Số 58 - CB 03/11/2022 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ-QUẢN TRIỆT HƯỚNG DẪN KIỂM KIỂM ĐẢNG
27 Số: 60- BC/CB 14/11/2022 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ 2022
28 Số: 44 - BC/CB 05/09/2022 BÁO CÁO Công tác chính trị tháng 8 và Dự thảo công tác tháng 9 năm 2022
29 Số: 46- CĐ/CB 05/09/2022 HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CHI BỘ BỐN TỐT”
30 Số: 40 - QC/CB 10/07/2022 QUY CHẾ LÀM VIỆC của Ban chi ủy chi bộ trường tiểu học Bãi Cháy lần thứ XII Nhiệm kì 2022 – 2025
31 Số: 10 - QĐ/ CB 15/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Ban chi ủy nhiệm kì 2022 - 2025
32 Số: 45- KH/CB 02/08/2022 KẾ HOẠCH Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022; Quy định số 69-QÐ/TW ngày 06/7/
33 Số: 46- KH/CB 02/08/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, Chỉ thị số 26-CT/TU của BTV Tỉnh ủy --------------------------
34 Số: 39- BC/CB 12/07/2022 BÁO CÁO Công tác chính trị tháng 6 và Dự thảo công tác tháng 7 năm 2022
35 Số: 44- BC/CB 01/08/2022 BÁO CÁO Công tác chính trị tháng 7 và Dự thảo công tác tháng 8 năm 2022
36 ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BÃI CHÁY CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÃI 03/08/2022 HỘI NGHỊ Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022; Quy định số 69-QÐ/TW ngày 06/7/2022 của
37 ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BÃI CHÁY CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÃI 03/08/2022 HỘI NGHỊ Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, Chỉ thị số 26-CT/TU của BTV Tỉnh ủy
38 ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BÃI CHÁY CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÃI 05/05/2022 HỘI NGHỊ Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh, ngày 06/4/2022
39 Số: 66 – QĐ/ĐU 11/07/2022 Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ trường THBC kháo VII (2022-2025)
40 Số: 11 -CB /Tr.TH 20/02/2022 KH thực hiện KL 01 giai đoạn 2021-2025
41 Số: 24- KH/CB 04/05/2022 KH quan triệt hoc tập bai phat biểu TBT Nguyễn Phu Trong
42 Số: 17- KH/CB 28/03/2022 KH học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2022
43 Số: 17 - KH/ CB 28/03/2022 KẾ HOẠCH sinh hoat chuyên đề thang 4
44 Số: 04 - KH/ CB 06/01/2022 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ 2022
45 Số: 13 - KH/ CB 04/03/2022 ke hoach phat trien dang viên năm 2022 (1)
46 Số: 26 - KH/CB 31/12/2021 Kế hoạch học tập NQ 08, NQ 56
47 Số: 23 -KH/CB 30/12/2021 Báo cáo 2021, phương hướng năm 2022
48 Số: 25 - KH/CB 31/12/2021 19. KH tuyen truyen CT ve to chuc Tet 2022 (1)
49 Số: 24 -KH/CB 30/12/2021 18- KH tuyên truyền NQ48, Đề án BTV Thành ủy và CTrHĐ 07 Thảnh ủy
50 Thư cảm ơn 05/07/2022 Thư cảm ơn
Bằng công nhận chuẩn
TT DN
Danh bạ điện thoại
Chúng tôi qua ảnh
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay801
  • Tháng hiện tại47,153
  • Tổng lượt truy cập9,366,756

Số: 75- KH/CB

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

Lượt xem:1096 | lượt tải:835

Số: 457/KH-TH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:28 | lượt tải:24

Số: 447/KH-TH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:30 | lượt tải:18

Số: 442/KH-TH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC: 2023-2024

Lượt xem:44 | lượt tải:32

Số: 434/KH –Tr.TH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024

Lượt xem:52 | lượt tải:27
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây