Văn bản theo lĩnh vực: Các quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 194 /QĐ- Tr.TH 06/11/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng coi kiểm tra giữa kì 1 Năm học 2023 - 2024
2 Số: 358/NQ-Tr.TH 06/10/2023 NGHỊ QUYẾT Hội đồng tháng 10 năm học 2023- 2024
3 Số: 301/NQ-Tr.TH 09/09/2023 NGHỊ QUYẾT Hội đồng tháng 9 năm học 2023- 2024
4 Số: 119/QĐ-Tr.TH 01/09/2023 QUYẾT ĐỊNH - Ban hành Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024
5 Số: 153/QĐ- Tr.TH 02/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành bộ Quy tắc văn hóa ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Học sinh, Phụ huynh và khách đến trường
6 Số: 08- QĐ/CB 22/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Giám sát việc thực hiện đăng ký mô hình học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
7 Số: 106-QĐ/ĐU 12/07/2023 Quyết định - Chuẩn y kết quả bầu bổ sung chi uỷ viên, Phó bí thư chi bộ trường Tiểu học Bãi Cháy, nhiệm kỳ 22-25
8 Số: 131 /QĐ- Tr.TH 06/09/2023 QUYẾT ĐỊNH - Về việc thành lập hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2023 - 2024
9 Số: 116/QĐ -Tr.TH 31/08/2023 QUYẾT ĐỊNH “ V/v Quy định vị trí việc làm cho Cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó các tổ công tác, tổng phụ trách, giáo viên, nhân viên nhà trường Năm học 2023 - 2024
10 Trực ban 05/09/2023 PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TRỰC BAN HỌC KÌ I
11 Số: 109/QĐ-Tr.TH 03/08/2023 QUYẾT ĐỊNH - Về việc thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng và phân công giáo viên bộ môn giảng dạy năm học 2023 - 2024
12 Số: 101/QĐ-Tr.TH 28/06/2023 QUYẾT ĐỊNH: Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai, bão lũ, sạt lở cấp trường Năm 2023
13 Số: 95/QĐ- Tr.TH 15/06/2023 QUYẾT ĐỊNH - V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1. Năm học 2023 - 2024
14 Số: 47/QĐ-Tr.TH 22/04/2023 QUYẾT ĐỊNH- V/v công bố danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong nhà trường Từ năm học 2023-2024
15 Số: 25/QĐ- Tr.TH 05/04/2022 QUYẾT ĐỊNH-Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 dùng tại nhà trường Từ năm học 2022 - 2023
16 Số: 16/QĐ-Tr.TH 06/04/2020 QUYẾT ĐỊNH- Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng giảng dạy trong trường tiểu học Bãi Cháy Từ năm học 2020 - 2021
17 Số 56: 1008 /QD-UBND 05/04/2023 QUYẾT ĐỊNH -Vv phê duyệt danh mục SGK lớp 2
18 Số: 1010 /QD-UBND 05/04/2021 QUYẾT ĐỊNH -Vv phê duyệt danh mục SGK lớp 1
19 Số:854/QD-UBND 04/04/2022 QUYẾT ĐỊNH - Vv phê duyệt SGK lớp 3 sử dụng trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh
20 Số: 77/QĐ-Tr. TH 24/05/2023 QUYẾT ĐỊNH: Vv thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học: 2022-2023
21 Số: 1054/QĐ-UBND 21/04/2023 Quyết định phê duyệt SGK lớp 4 năm học 2023-2024
22 Số: 40/QĐ - THBC 05/04/2023 QUYẾT ĐỊNH - Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023
23 Số: 39/QĐ-THBC 05/04/2023 QUYẾT ĐỊNH - Về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý I năm 2023
24 Số: 03/QĐ-THBC 11/01/2023 QUYẾT ĐỊNH - Vv công bố công khai dự toán ngân sách cấp năm 2023
25 SỐ 56: 202/QD-PGDĐT 10/10/2022 QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG GIẢI BƠI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022 - 2023
26 Số: 375 /QĐ-TrTH 21/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng học sinh, tham gia “Hội thi Tuyên truyền - Giá trị khác biệt của cao tốc Vân Đồn - Móng Cái”
27 Số: 142 /QĐ-TrTH 15/11/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng học sinh, tham gia Hội thi “ Viết về thầy cô giáo” Năm học 2022 – 2023
28 Số: 387 /QĐ-TrTH 28/10/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng học sinh, tham gia Hội thi “ Học sinh tài năng” Năm học 2022 – 2023
29 Số: 337 /QĐ-TrTH 26/09/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng học sinh, tham gia giải bơi câp trường Năm học 2022 – 2023
30 s6: dH /KH-UBND 05/10/2022 KẾ HOẠCH - VV THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023 TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH
31 Số: 150/QĐ- THBC 08/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Công nhận học sinh đạt giải tại kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp trường năm học 2022-2023
32 Số: 159/QĐ-Tr.TH 19/12/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng chấm kiểm tra học kì 1 Năm học 2022- 2022
33 Số: 151/QĐ-Tr.TH 08/12/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng ra đề và sao in đề kiểm tra học kì 1 Năm học 2022 – 2023
34 Số: 158/QĐ- Tr.TH 19/12/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng coi kiểm tra học kì 1 Năm học 2022 - 2023
35 Số: 56: I97/QD-BTC 09/12/2022 QUYẾT ĐỊNH - KHEN THƯỞNG CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH QUẢNG NINH
36 SỐ 30-NQ/TW 23/11/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
37 Số: 50/QD-UBND 11/11/2022 QUYẾT ĐỊNH - Vv tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc
38 Số: 3337/QĐ-UBND 14/11/2022 QUYẾT ĐỊNH - Vv tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc
39 Số : 56 -KH/CB 02/11/2022 KẾ HOẠCH KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG NĂM 2022
40 Số: 4346/QD-UBND 24/11/2022 QUYẾT ĐỊNH - Công nhận xã, phường đạt chuẩn PCGD, xoá mù chữ năm 2022
41 Số: 2884/QĐ-UBND 01/08/2022 QUYẾT ĐỊNH - Đánh giá xếp loại chất lượng viên chức đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
42 Số: 3275/QĐ-BGDĐT 28/10/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC
43 Số: 115/QĐ - THBC 05/10/2022 QUYẾT ĐỊNH - DỰ TOÁN THU CHI QUÝ 3
44 Số: 75/QĐ - THBC 05/07/2022 QUYẾT ĐỊNH - DỰ TOÁN THU CHI QUÝ 2
45 Số: 27/QĐ - THBC 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH - DỰ TOÁN THU CHI QUÝ 1
46 Số: 114/QĐ-Tr.TH 04/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2022 - 2023
47 Số: 81 / QĐ - Tr.TH 29/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức danh tổ trưởng, tổ phó các tổ công tác trong nhà trường năm học 2022 – 2023
48 Số: 80/QĐ-Tr.TH 01/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ chuyên môn, tổ văn phòng và phân công giáo viên bộ môn giảng dạy năm học 2022 - 2023
49 Số 07/QĐ-THBC 16/02/2022 QUYET DINH-công khai quy chế chi tiêu nội bộ 21-22
50 Số 23/QĐ-THBC 04/04/2022 QUYET DINH_công bố công khai quyết toán ngân sách NN 2021
Bằng công nhận chuẩn
TT DN
Danh bạ điện thoại
Chúng tôi qua ảnh
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay807
  • Tháng hiện tại47,159
  • Tổng lượt truy cập9,366,762

Số: 75- KH/CB

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

Lượt xem:1096 | lượt tải:835

Số: 457/KH-TH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:28 | lượt tải:24

Số: 447/KH-TH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:30 | lượt tải:18

Số: 442/KH-TH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC: 2023-2024

Lượt xem:44 | lượt tải:32

Số: 434/KH –Tr.TH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024

Lượt xem:52 | lượt tải:27
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây