Văn bản theo lĩnh vực: Các quyết đinh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 số: 57/QĐ-Tr.TH 01/09/2021 Quyết định“V/v thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh trong nhà trường Năm học 2021 – 2022”
2 số: 61/QĐ-Tr.TH 13/09/2021 Quyết định Về việc thành lập hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2021 - 2022
3 Số: 25 - QĐ/CB 10/08/2021 QUYẾT ĐỊNH “ V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch dich bệnh Covid-19 Trong tình hình mới tại nhà trường năm học: 2021- 2022”
4 Số: 26- QĐ/CB 10/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid- 19 tại trƣờng Tiểu học Bãi Cháy Năm học: 2021 - 202
5 Số: 45 / QĐ - Tr.TH 13/08/2021 Quyết dinh TO TRUONG, TO PHO 21-22
6 Quyet dinh thanh lap tổ CM 21-22 13/08/2021 Quyet dinh thanh lap tổ CM 21-22
7 Số: 43/QĐ -Tr.TH 13/08/2021 Quyết định năm 2021-2022- khung việc làm
8 số: 5723/QĐ- UBND 02/07/2021 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá xếp loại viên chức năn học 2020 - 2021 đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng(phụ trách) các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc Thành phố quản lý
9 số: 35/QĐ-Tr.TH 21/05/2021 Quyết định Về việc thông báo kết quả đánh giá xếp loại viên chức Năm học: 2020 - 2021
10 số: 41/QĐ-Tr.TH 25/06/2021 Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2021- 2022
11 số: 440/QĐ-PGD ĐT 31/12/2020 Quyết định về việc phê duyệt phương hướng chiến lược phát triển giáo dục trường Tiểu học Bãi Cháy giai đoạn 2020- 2025
12 số: 2137/QĐ-UBND 20/03/2020 Quyết định V/v ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức, công chức, hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ- CP của Chính phủ
13 Số: 235/QĐ-PGD&ĐT 17/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt các kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa năm học 2020- 2021 tại trường Tiểu học Bãi Cháy
14 Số: 51/QĐ-Tr.TH 28/09/2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Tiểu học Bãi Cháy năm học 2020 - 2021
15 Số: 50/QĐ-Tr.TH 28/09/2020 Quyết định Về việc ban hành bộ Quy tắc văn hóa ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Học sinh, Phụ huynh và khách đến trường Năm học: 2020 - 2021
16 Số: 49/QĐ-Tr.TH 28/09/2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường Năm học: 2020 - 2021
17 Số 34/QĐ-Tr.TH 26/08/2020 Quyết định Về việc thành lập tổ chuyên môn và tổ văn phòng năm học 2020 - 2021
18 Số 33/QĐ-Tr.TH 26/08/2020 Quyết định Về việc bổ nhiệm chức danh tổ trưởng, tổ phó các tổ công tác trong nhà trường năm học 2020 – 2021
19 Số 37/QĐ-Tr.TH 08/09/2020 Quyết định “V/v Thành lập Hội chữ thập đỏ nhà trường Năm học 2020-2021”
20 PHÂN CÔNG 26/08/2020 Phân công giáo viên giảng dạy năm học 2020- 2021
21 Số: 32/QĐ-Tr.TH 26/08/2020 Quyết định “ V/v Quy định vị trí việc làm cho Cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó các tổ công tác, tổng phụ trách, giáo viên, nhân viên nhà trường Năm học 2020 - 2021”
22 Số:2940 /QD-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
23 Số 32/KQĐ-Tr.TH 17/07/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học năm học 2019- 2020
24 Số 31/QĐ-Tr.TH 17/07/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm học 2019- 2020
25 Số 29/QĐ-Tr.TH 10/07/2020 Quyết định về việc Thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2020- 2021
26 Số 24/QĐ-Tr.TH 19/06/2020 Quyết định về việc thành lập hội đồng in, sao đề, coi chấm kiểm tra học kì 2 năm học 2019- 2020
27 Số 26/QĐ-Tr.TH 22/06/2020 Quyết định coi, chấm khảo sát Tiếng anh lớp 5 năm học 2019-2020
28 Số 21/QĐ-Tr.TH 01/06/2020 Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh Quy định vị trí việc làm cho Cán bộ quản lý nhà trường năm học 2019- 2020
29 Số 17/QĐ-Tr.TH 29/04/2020 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong trường Tiểu học Bãi Cháy
30 Số 16/QĐ-Tr.TH 29/04/2020 Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới
31 Số 10A/QĐ-Tr.TH 17/02/2020 Quyết định V/v thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020
32 Số: 15/ QĐ -Tr.TH 30/03/2020 Quyết định “ V//v thành lập hội đồng lựa chon sách giáo khoa lớp 1 Năm học 2020 - 2021”
33 Số: 16 /QĐ- Tr.TH 06/04/2020 Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng giảng dạy trong trường tiểu học Bãi Cháy Năm học 2020 - 2021
34 Số 13/QĐ-Tr.TH 01/03/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chủ đề công tác năm 2020
35 Số 12/QĐ-Tr.TH 01/03/2020 Quyết định về việc hướng dẫn viên chức tập sự
36 Số 03/QĐCB-Tr.TH 31/01/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona
37 Số 64/QĐ-Tr.TH 30/11/2019 Quyết định V/v công bố công khai số liệu bổ sung dự toán chi Ngân sách 2019
38 Số 45a/KH-Tr. TH 24/09/2019 Quyết định về việc phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia quản lý, thực hiện các hoạt động gíao dục ngoài giờ chính khóa năm học 2019-2020
39 Ban hành kèm theo QĐ Số 45B/QĐ-TrTH 24/09/2019 Danh mục các cuộc kiểm tra năm học 2019-2020
40 Số 45B/QĐ-TrTH 24/09/2019 Quyết đinh Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2019-2020
41 Số 47/QĐ-TrTH 01/10/2019 Quyết đinh về việc Ban hành quy chế làm việc của trường Tiểu học Bãi Cháy năm học 2019-2020
42 Số 48/QĐ-TrTH 01/10/2019 Quyết đinh về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường
43 Số 01/QĐ-THBC 03/01/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản của công
44 Số 01/NQ-Tr.TH 01/09/2019 Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, lao động năm học 2019 - 2020
45 Số 44a/QĐ-TrTH 09/09/2019 Quyết định về qui định vị trí việc làm năm học 2019-2020
46 Số 44b/QĐ-TrTH 23/09/2019 Quyết định thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020
47 Số 49/QĐ-TrTH 01/10/2019 Quyết đinh về việc ban hành Qui tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường
48 Số 42/QĐ-Tr.TH 31/07/2019 QĐ V/v bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ công tác NH 2019 – 2020
49 Số 41/QĐ-Tr.TH 31/07/2019 QĐ thành lập tổ chuyên môn, văn phòng NH 2019 – 2020
50 Số 40/QĐ-Tr.TH 31/07/2019 QĐ v/v phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên biên chế và hợp đồng Thành phố NH 2019 – 2020
Bằng công nhận chuẩn
TT DN
Danh bạ điện thoại
Chúng tôi qua ảnh
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay232
  • Tháng hiện tại43,389
  • Tổng lượt truy cập6,527,723

số: 183/KH-Tr.TH

Kế hoạch công tác tuần 3 năm học 2021 - 2022

Lượt xem:23 | lượt tải:8

số: 164/KH-Tr.TH

KẾ HOẠCH Hoạt động tư vấn tâm lý học sinh trong trường học Năm học 2021 - 2022

Lượt xem:8 | lượt tải:7

số: 177/KH-Tr.TH

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức Lao động năm học 2021 – 2022

Lượt xem:9 | lượt tải:13

số: 174/KH-Tr.TH

Kế hoạch công tác tuần 2 năm học 2021 - 2022

Lượt xem:7 | lượt tải:5

số: 61/QĐ-Tr.TH

Quyết định Về việc thành lập hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2021 - 2022

Lượt xem:13 | lượt tải:7
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây