Văn bản theo chủ đề: Biểu mẫu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Biểu mẫu 08 01/06/2024 THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2023-2024
2 Biểu mẫu 07 28/06/2024 THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Bãi Cháy,
năm học 2024 – 2025
3 Biểu mẫu 06 01/06/2024 THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2023 - 2024
4 Thực đơn 19/02/2024 Thực đơn bán trú từ 19 đến 23 tháng 02 - 2024
5 Trực ban 15/01/2023 LỊCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TRỰC BAN
HỌC KÌ II
6 Biểu mẫu 08 01/10/2023 THÔNG BÁO - Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2023-2024
7 Biểu mẫu 06 01/10/2023 THÔNG BÁO - Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2023 - 2024
8 Biểu mẫu 05 01/10/2023 THÔNG BÁO-Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Năm học 2023-2024
9 Biểu mẫu 07 01/10/2023 THÔNG BÁO - Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Tiểu học Bãi Cháy, năm học 2023 – 2024
10 THỰC ĐƠN TUẦN 1 06/09/2023 THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 NĂM HỌC 2023 - 2024
11 THƯ GỬI PHỤ HUYNH 09/08/2023 THƯ GỬI PHỤ HUYNH LỚP 1 NẢM HỌC 2023 - 2024
12 VỊ TRÍ ĐÓN TRẢ 05/09/2023 VỊ TRÍ ĐÓN TRẢ HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
13 Số: 122/KH-Tr.TH 27/03/2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
14 Số: 78/KH-Tr.TH 27/02/2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
15 Số: 03/QĐ-THBC 11/01/2023 QUYẾT ĐỊNH - Vv công bố công khai dự toán ngân sách cấp năm 2023
16 SỐ: 4958/QĐ - UBND 30/12/2022 QUYẾT ĐỊNH - Vv phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2023
17 Số: 80 - KH/ĐU 30/12/2022 KẾ HOẠCH
Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
18 NHÀ XB CTQG 10/11/2022 TÀI LIỆU HỌC TẬP CÁC VĂN KIỆN HỘI NGHỊ TƯ LẦN THỨ 6 - KHOÁ xIII
19 Số: 375 /QĐ-TrTH 21/10/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng học sinh, tham gia “Hội thi Tuyên truyền -
Giá trị khác biệt của cao tốc Vân Đồn - Móng Cái”
20 Số: 142 /QĐ-TrTH 15/11/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng học sinh, tham gia Hội thi
“ Viết về thầy cô giáo” Năm học 2022 – 2023
21 Số: 387 /QĐ-TrTH 28/10/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng học sinh, tham gia Hội thi
“ Học sinh tài năng” Năm học 2022 – 2023
22 Số: 337 /QĐ-TrTH 26/09/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng học sinh, tham gia giải bơi câp trường
Năm học 2022 – 2023
23 SỐ: 71 - NQ/TU 14/12/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NV NĂM 2023
24 Số: 159/QĐ-Tr.TH 19/12/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng chấm kiểm tra học kì 1 Năm học 2022- 2022
25 Số: 412/ NQ- Tr.TH 07/12/2022 NGHỊ QUYẾT
Hội đồng tháng 12 năm học 2022- 2023
26 Số: 411 /KH- Tr.TH 06/12/2022 KẾ HOẠCH THÁNG 12 - Năm học 2022- 2023
27 Số : 56 -KH/CB 02/11/2022 KẾ HOẠCH KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG NĂM 2022
28 Số: 3275/QĐ-BGDĐT 28/10/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC
29 Số: 43/KH-Tr.TH 21/02/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác dân vận năm 2022
30 Số: 55/KH-Tr.TH 19/02/2022 KẾ HOẠCH
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện chủ đề năm 2022
31 Số: 59 /KH-Tr.TH 22/02/2022 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
32 Số: 58/KH- Tr. TH 21/02/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
33 Số: 36/KH- Tr.TH 26/01/2022 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính trường Tiểu học Bãi Cháy năm 2022
34 Số: 88/QĐ - THBC 29/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Vv công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
35 Số: 23/QĐ - THBC 04/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Vv công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
36 Số 115/QĐ - THBC 05/10/2022 QUYẾT ĐỊNH VV công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu, chi NS quý III năm 2022
37 Số: 75/QĐ - THBC 05/07/2022 QUYẾT ĐỊNH VV công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu, chi NS quý II năm 2022
38 Số 27/QĐ - THBC 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH VV công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu, chi NS quý I năm 2022
39 Số: 88/QĐ - THBC 29/08/2022 QUYẾT ĐỊNH VV công bố công khai dự toán ngân sách cấp năm 2022 (bổ sung)
40 BIỂU MẪU 08 01/06/2022 THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2021-2022
41 BIỂU MẪU 07 - THÁNG 9 19/09/2022 THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Bãi Cháy,
năm học 2022 - 2023
42 BIỂU MẪU 07 - THÁNG 6 27/06/2022 THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Bãi Cháy,
năm học 2021 - 2022
43 BIỂU MẪU 06 - CLGD cuối năm 15/06/2022 THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2021 - 2022
44 BIỂU MẪU 06 06/09/2022 THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2021 - 2022
45 Số: 114/QĐ-Tr.TH 04/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2022 - 2023
46 Số: 347/KH- Tr.TH 01/10/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10
47 Số : 295/KH- Tr.TH 07/09/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9
48 Số: 234 /KH- Tr.TH 02/08/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8
49 328 KH/UBND 27/09/2022 HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022
50 Số: 331/KH – Tr.TH 26/09/2022 KẾ HOẠCH TUẦN 4 NĂM HỌC 2022-2023
Bằng công nhận chuẩn
TT DN
Danh bạ điện thoại
Chúng tôi qua ảnh
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay1,870
  • Tháng hiện tại112,457
  • Tổng lượt truy cập10,689,550

Số: 66-CT/CB

CHƯƠNG TRÌNH Kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2024

Lượt xem:454 | lượt tải:397

Biểu mẫu 07

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Bãi Cháy, năm học 2024 – 2025

Lượt xem:22 | lượt tải:15

Biểu mẫu 06

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2023 - 2024

Lượt xem:23 | lượt tải:12

Biểu mẫu 08

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2023-2024

Lượt xem:23 | lượt tải:12

Số: 97/QĐ-Tr.TH

QUYẾT ĐỊNH Về việc thông báo kết quả đánh giá xếp loại viên chức Năm học 2023 - 2024

Lượt xem:82 | lượt tải:46
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây