Văn bản theo chủ đề: Biểu mẫu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Biểu mẫu 08 30/09/2023 THÔNG BÁO - Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2023-2024
2 Biểu mẫu 06 30/09/2023 THÔNG BÁO - Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2023 - 2024
3 Biểu mẫu 05 30/09/2023 THÔNG BÁO-Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Năm học 2023-2024
4 Biểu mẫu 07 30/09/2023 THÔNG BÁO - Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Tiểu học Bãi Cháy, năm học 2023 – 2024
5 THỰC ĐƠN TUẦN 1 05/09/2023 THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 NĂM HỌC 2023 - 2024
6 THƯ GỬI PHỤ HUYNH 08/08/2023 THƯ GỬI PHỤ HUYNH LỚP 1 NẢM HỌC 2023 - 2024
7 VỊ TRÍ ĐÓN TRẢ 04/09/2023 VỊ TRÍ ĐÓN TRẢ HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
8 Số: 122/KH-Tr.TH 26/03/2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
9 Số: 78/KH-Tr.TH 26/02/2023 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
10 Số: 03/QĐ-THBC 10/01/2023 QUYẾT ĐỊNH - Vv công bố công khai dự toán ngân sách cấp năm 2023
11 SỐ: 4958/QĐ - UBND 29/12/2022 QUYẾT ĐỊNH - Vv phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2023
12 Số: 80 - KH/ĐU 29/12/2022 KẾ HOẠCH
Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
13 NHÀ XB CTQG 09/11/2022 TÀI LIỆU HỌC TẬP CÁC VĂN KIỆN HỘI NGHỊ TƯ LẦN THỨ 6 - KHOÁ xIII
14 Số: 375 /QĐ-TrTH 20/10/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng học sinh, tham gia “Hội thi Tuyên truyền -
Giá trị khác biệt của cao tốc Vân Đồn - Móng Cái”
15 Số: 142 /QĐ-TrTH 14/11/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng học sinh, tham gia Hội thi
“ Viết về thầy cô giáo” Năm học 2022 – 2023
16 Số: 387 /QĐ-TrTH 27/10/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng học sinh, tham gia Hội thi
“ Học sinh tài năng” Năm học 2022 – 2023
17 Số: 337 /QĐ-TrTH 25/09/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng học sinh, tham gia giải bơi câp trường
Năm học 2022 – 2023
18 SỐ: 71 - NQ/TU 13/12/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BCH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NV NĂM 2023
19 Số: 159/QĐ-Tr.TH 18/12/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng chấm kiểm tra học kì 1 Năm học 2022- 2022
20 Số: 412/ NQ- Tr.TH 06/12/2022 NGHỊ QUYẾT
Hội đồng tháng 12 năm học 2022- 2023
21 Số: 411 /KH- Tr.TH 05/12/2022 KẾ HOẠCH THÁNG 12 - Năm học 2022- 2023
22 Số : 56 -KH/CB 01/11/2022 KẾ HOẠCH KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG NĂM 2022
23 Số: 3275/QĐ-BGDĐT 27/10/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC
24 Số: 43/KH-Tr.TH 20/02/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác dân vận năm 2022
25 Số: 55/KH-Tr.TH 18/02/2022 KẾ HOẠCH
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện chủ đề năm 2022
26 Số: 59 /KH-Tr.TH 21/02/2022 KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
27 Số: 58/KH- Tr. TH 20/02/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
28 Số: 36/KH- Tr.TH 25/01/2022 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính trường Tiểu học Bãi Cháy năm 2022
29 Số: 88/QĐ - THBC 28/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Vv công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
30 Số: 23/QĐ - THBC 03/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Vv công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
31 Số 115/QĐ - THBC 04/10/2022 QUYẾT ĐỊNH VV công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu, chi NS quý III năm 2022
32 Số: 75/QĐ - THBC 04/07/2022 QUYẾT ĐỊNH VV công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu, chi NS quý II năm 2022
33 Số 27/QĐ - THBC 05/04/2022 QUYẾT ĐỊNH VV công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu, chi NS quý I năm 2022
34 Số: 88/QĐ - THBC 28/08/2022 QUYẾT ĐỊNH VV công bố công khai dự toán ngân sách cấp năm 2022 (bổ sung)
35 BIỂU MẪU 08 31/05/2022 THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2021-2022
36 BIỂU MẪU 07 - THÁNG 9 18/09/2022 THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Bãi Cháy,
năm học 2022 - 2023
37 BIỂU MẪU 07 - THÁNG 6 26/06/2022 THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Bãi Cháy,
năm học 2021 - 2022
38 BIỂU MẪU 06 - CLGD cuối năm 14/06/2022 THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2021 - 2022
39 BIỂU MẪU 06 05/09/2022 THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2021 - 2022
40 Số: 114/QĐ-Tr.TH 03/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2022 - 2023
41 Số: 347/KH- Tr.TH 30/09/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10
42 Số : 295/KH- Tr.TH 06/09/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9
43 Số: 234 /KH- Tr.TH 01/08/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8
44 328 KH/UBND 26/09/2022 HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022
45 Số: 331/KH – Tr.TH 25/09/2022 KẾ HOẠCH TUẦN 4 NĂM HỌC 2022-2023
46 Số: 313/KH – Tr.TH 10/09/2022 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2022-2023
47 Số: 40 - QC/CB 09/07/2022 QUY CHẾ LÀM VIỆC
của Ban chi ủy chi bộ trường tiểu học Bãi Cháy lần thứ XII
Nhiệm kì 2022 – 2025
48 Số: 10 - QĐ/ CB 14/07/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ Ban chi ủy nhiệm kì 2022 - 2025
49 Số: 45- KH/CB 01/08/2022 KẾ HOẠCH
Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết
Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;
Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022; Quy định số 69-QÐ/TW
ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị
50 Số: 46- KH/CB 01/08/2022 KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện
Chỉ thị số 25-CT/TU, Chỉ thị số 26-CT/TU của BTV Tỉnh ủy
Bằng công nhận chuẩn
TT DN
Danh bạ điện thoại
Chúng tôi qua ảnh
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay820
  • Tháng hiện tại47,172
  • Tổng lượt truy cập9,366,775

Số: 75- KH/CB

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

Lượt xem:1096 | lượt tải:835

Số: 457/KH-TH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:28 | lượt tải:24

Số: 447/KH-TH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:30 | lượt tải:18

Số: 442/KH-TH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC: 2023-2024

Lượt xem:44 | lượt tải:32

Số: 434/KH –Tr.TH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024

Lượt xem:52 | lượt tải:27
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây